Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Carolien Luitjes (ingeschreven bij KvK onder Exclusief Luitjes), gevestigd aan Hoefblad 25, 3931 WJ Woudenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We hechten veel waarde aan de bescherming en veiligheid van jouw persoonsgegevens. Exclusief Luitjes bestaat uit de volgende takken, hierna te noemen “Exclusief Luitjes”:
– Exclusief Luitjes (sieraden & accessoires);
– Carolien Luitjes – Jij bent exclusief (kleur- en stijladvies);
– Luitjes coaching (coachingspraktijk);
– Groothandel Luitjes (leveren aan detailhandel).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Exclusief Luitjes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Exclusief Luitjes verwerkt mogelijk bijzondere en/of gevoelige gegevens van jou die je verstrekt tijdens contacten en adviezen om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Exclusief Luitjes en dan met name Luitjes coaching of Jij bent exclusief. We hechten er dan veel waarde aan om hier vertrouwelijk en integer mee om te gaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Exclusief Luitjes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Bestellingen in de webshop
– Verzenden van onze nieuwsbrief, e-mails, video’s
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Stijladviezen om service te kunnen verlenen met betrekking tot vragen
– Gegevens voor kleuradviezen om verloren kaarten te kunnen vervangen

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Exclusief Luitjes bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Verzamelde gegevens ten behoeve van kleur- en stijladviezen worden 1 jaar bewaard. De stijladviezen om service te kunnen verlenen met betrekking tot vragen. De kleuradvies-gegevens om verloren kaarten te kunnen vervangen.
De gegevens voor coaching worden 10 jaar bewaard, dit in verband met de wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Exclusief Luitjes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de doelen waarvoor ze bestemd zijn of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt te allen tijde verzoeken om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Exclusief Luitjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Bekijk daarom regelmatig deze privacy verklaring voor een update.

Blijf op de hoogte

Vul je emailadres in om op de hoogte te blijven van de activiteiten van Carolien Luitjes

Newsletter subscription

Luitjes Coaching